Belysning

Belysning

På Norconsult har vi kompetens och erfarenhet för att skapa attraktiva och hållbara ljusmiljöer att vistas i. Med ljuset som verktyg tar vi hänsyn till dess påverkan och skapar trygga och trivsamma lösningar som är anpassade efter gestaltningen på platsen.

Vi erbjuder kompetens inom ljusdesign och belysningsprojektering och arbetar med allt från gestaltningsförslag, belysningsprogram, ljusberäkningar och visualiseringar till projektering, kabelberäkningar, drift- och underhållsplaner oavsett skede i processen. Vårt fokus på innovation, hållbarhet och samarbete genomsyrar hela projektet, oavsett omfattning och plats.

Vi är lyhörda för våra kunders behov och önskemål och tror på samarbete och dialog för att hitta de bästa lösningarna i varje enskilt fall. Tillsammans skapar vi en ljusare morgondag.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss