Transformatorstationer

Transformatorstationer

Transformatorstationer utgör en viktig länk i distributionskedjan för elkraft. Dessa stationer behöver förr eller senare tillbyggnad, uppgraderingar eller tas ur drift helt och hållet. Ibland byggs helt nya stationer för nyanslutningar av exempelvis vindkraft.

Vi arbetar med transformatorstationer hela vägen från lokalnät till stamnät inklusive bygg och mark. Vi erbjuder heltäckande kompetens när det gäller transformatorstationer och kan erbjuda bland annat följande tjänster och kompetenser:

 • Projektledning och uppdragsledning
 • Förstudier och projektering
 • Upphandlingsunderlag och beställarstöd under projektgenomförande
 • Idrifttagningsledning
 • Selektivplaner och nätanalyser
 • Provning av reläskydd
 • Besiktningar
 • Jordningsstudier
 • Miljöprover av mark och transformatorgropar
 • Mekanisk konstruktion av ställverk
 • 3D-modeller och laserskanning
 • Reservkraft
 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss