Transformatorstationer

Transformatorstationer

Transformatorstationer utgör en viktig länk i distributionskedjan för elkraft. Dessa stationer behöver förr eller senare tillbyggnad, uppgraderingar eller tas ur drift helt och hållet. Vi arbetar med allt som berör en transformatorstation inklusive bygg och mark – hela vägen från lokalnät via regionnät upp till SvK:s stamnät.

Vi erbjuder heltäckande kompetens när det gäller transformatorstationer och genomför allt från utredning och förstudier, inklusive miljöprover av mark och transformatorgropar, till dimensionering och 3D-projektering av kompletta elkraftanläggningar.

Våra experter arbetar även med idrifttagningsledning, provning och besiktningar av anläggningen, jordningen och marken, huvudprocessens elkraft och hjälpkraftsystem. Som extern resurs kan vi också agera projektledare på olika nivåer.

Kontakt

Johan Jalvemo

Affärschef, Kraftsystem

Kontakta oss