Foto:: AdobeStock

Vind- och solkraft samt batterilagring i Fröskog

Vasa Vind är ett av de ledande vindkraftsbolagen i Sverige och de äger och förvaltar över 1,6 TWh förnybar energi. På senare tid har de utökat sin verksamhet från enbart vindkraft till även solkraft och batterilager. Deras verksamhet omfattar allt från utveckling och byggnation till förvaltning. Norconsult har levererat tjänster till Vasa Vind inom alla deras verksamhetsområden.

Vindkraft

Norconsult har fått i uppdrag att beräkna isrelaterade produktförluster åt Vasa Vind. Uppdraget gäller samtliga turbiner på anläggningen i Fröskog. Parken skall med sina sex vindkraftturbiner vara i produktion från 2025. 


Solkraft

Vasa Vind planerar att bygga solcellsparker i anslutning till ett antal av deras befintliga vindparker för att dra nytta av existerande nätanslutning. Nätanslutningseffekten utnyttjas på så sätt bättre eftersom sol-och vindkraft uppvisar olika produktionsmönster.

Batterilager

Norconsult har ansvarat för de tekniska delarna av förfrågningsunderlaget till ett batterilager till Vasa Vind. Förfrågan skrevs för den internationella marknaden. Vi medverkade även vid anbudsutvärderingen.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss