Noltorpsskolan i Alingsås

Noltorpsskolan i Alingsås

Noltorpsskolan i Alingsås har renoverats och byggts ut för att kunna hantera ett växande antal elever. Projektet är en samverkansentreprenad med PEAB och Norconsults arkitekter har på uppdrag av Alingsås kommun varit med från detaljplan till färdig bygghandling.

Noltorpsskolan byggdes 1973. Under de senaste åren har antalet elever blivit fler än vad skolan är byggd för och behoven har lösts med tillfälliga paviljonger. Dessa är nu ersatta med en permanent och modern skolbyggnad som är den största i kommunen.

Två av tre husdelar har rivits och ersatts med en ny huskropp i två plan. Den del som återstår har totalrenoveras. Om- och tillbyggnaden har ökat kapaciteten från 465 elever till 630 elever och skolan samlar hela kommunens särskoleverksamhet. Det har dessutom byggts en ny idrottshall och skolgård.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss