visualisering

Utvecklingsplan i Vårby

Vi har varit process- och designstöd till Huddinge kommun vid framtagandet av utvecklingsplan för Vårby. Planerna visar på viljeinriktningen och ambitionen för området och ska vara vägledande för utvecklingen fram till år 2050.

Vårby ligger naturnära intill Mälaren i kommunens västra del, med närhet till både Kungens kurva, Skärholmen, Fittja och Alby. Här finns många fina kvaliteter men även utma­ningar i form av dominerande trafikbarriärer och en osam­manhängande bebyggelse­struktur. Området präglas även av en del sociala utmaningar, varför social hållbarhet har utgjort en kärnfråga genom hela processen. Utvecklingsplanen syftar till att skapa förändringar och tillägg i stadsstrukturen som ska underlätta vardagen, tillföra värden och öka livskvaliteten för människorna i Vårby. 

Fokus på social hållbarhet

Vi har i uppdraget arbetat utifrån processmetoden Design Thinking och dess tre faser; förstå, utforska och kon­kretisera, med särskild tonvikt på social hållbarhet. I framtagandet av den nya utvecklingsplanen har vi varit processledare och lett det kreativa arbetet, där en projektgrupp från kommunen, underkon­sult och en referensgrupp deltagit. Vi har även ansvarat för att, tillsammans med kom­munen, planera, leda och sam­manställa en rad worksshops med kommunens tjänsteper­soner.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss