Götene

Norconsult levererar konsulttjänster till Sveriges största biogasanläggning

Gasum, ett nordiskt energibolag, bygger en ny biogasanläggning i Götene som kommer att bli Sveriges största. Norconsult ansvarar bland annat för förfrågningsunderlag inför upphandling av mark- och anläggningsarbeten.

Norconsult började sitt uppdrag för Gasum 2021 med en granskning av den tekniska lösningen som Gasums biogasentreprenör offererade för anläggningen. Sedan dess har Norconsult fått förtroendet att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av mark- och anläggningsarbeten för den nya biogasanläggningen och även fått förtroendet för bygg och samordning.

Planeringen har pågått i flera år och slutgiltigt investeringsbeslut togs under 2022. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd i mitten av 2024 och i full produktion under Q1 2025.

Placeringen av biogasanläggningen är strategisk då anläggningen kommer att ta emot 400 000 ton biomassa/substrat per år, huvudsakligen i form av gödsel från jordbruket men också rester från spannmåls- och livsmedelsindustrin i närområdet. Tekniken är beprövad och det är storleken som gör anläggningen unik. Med en produktion på 120 GWh kommer den att bli Sveriges hittills största biogasanläggning.

Biogas är ett helt förnybart och klimatvänligt bränsle med en reduktion av koldioxid mellan 95–100 procent. Genom att röta gödsel tar man hand om metangasen, som finns naturligt i gödslet, och producerar biogas i stället. Detta minskar koldioxidutsläppet och jordbruket kan dessutom använda restprodukten från biogasproduktionen som ekologisk gödsel.

Den producerade biogasen kyls ned till -162°C och omvandlas därmed till flytande vätska, LBG – liquid biogas, som är lättare att transportera på ett energieffektivt sätt. LBG används till exempel som drivmedel till lastbilar. Anläggningens produktion kommer motsvara uppvärmning av ca 60 000 villor per år.

Lundsby har totalentreprenaden av biogasanläggningen. Enthavs Schakt & Entreprenad AB ansvarar för markarbeten och Wärtsilä Sweden AB för uppgradering och förvätskning av biogas.