Kiruna stadsdel

Arktiska kvarter och återbruk - Norconsult tar fram förslag för stadsdel i nya Kiruna

Norconsult Sverige har tagit fram en strukturplan för en stadsdel i nya Kiruna. Området ligger söder om stadens nya centrum och kopplar ihop stadshustorget och den nya tågstationen.

Industriområdet söder om Malmvägen i Kiruna ska omvandlas till en ny, attraktiv och hållbar centrumstadsdel för boende och service med närhet till grönska. Visionen är att skapa en blandad stadsdel som är levande året runt.

– Stadsdelen utgör en viktig länk mellan Kirunas nya centrum i norr och det planerade stationsområdet i söder. Kommunen önskade en färggladare bebyggelse med större inblandning av småhus än i norra centrum. Det har vi tagit fasta på genom att arbeta med en tät blandning av byggnadstyper, säger Ulf Barkan, stadsplanerare och arkitekt på Norconsult Sverige.

En viktig komponent i planen är återbruk. I Kiruna finns ovanligt bra förutsättningar eftersom en hel stad ska flyttas, något som Norconsult har tagit med i beräkningen. Återbruket kan inkludera allt från byggnadsdelar som tegel, fönster och dörrar till hela byggnader, exempelvis ett gammalt bussgarage som kan bli en foodcourt. Men det handlar också om att återplantera livsdugliga träd i parkmiljön.

– Många nyplanterade träd växer långsamt i Kiruna. Genom att bevara och flytta det som redan finns kan vi få livsdugliga och fullstora träd längs gator och parkstråk, säger Camilla Estvall, planarkitekt på Norconsult och hållbarhetsrådgivare i projektet.

Planen innehåller en mängd olika koncept och idéer. Bland annat en arktisk kvarterstyp som sluter tätt mot nordost och öppnar upp mot sydöst för att skydda från nordanvind och släppa in sol och skapa innergårdar med bra mikroklimat. En nytänkande gatusektion löser konflikten mellan snöskotting och privata trädgårdar och ger bättre förutsättningar för de boende att ta sig an och nyttja sin mark, vilket i sin tur ger mer levande gaturum. Det finns även planer på rurbana tomter med en blandning av bostäder och verksamheter som öppnar för nya livsstilar. Planen innehåller även skisser på en grundskola samt en landmärkesbyggnad med multisportanläggning och hotell.

– Man kan se det som en godispåse med förslag. Vi har försökt lägga med många olika koncept och idéer så att det finns många möjliga spår att jobba vidare på. Nu får vi se vilka delar kommunen väljer att vidareutveckla, säger Ulf Barkan.

Strukturplanen överlämnades till kommunen i mars 2024.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss