Norconsult projekterar anläggning för koldioxidinfångning

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att komplettera gasreningen på kraftvärmeverket i Skellefteå med en anläggning för koldioxidinfångning. Norconsult ansvarar för förprojekteringen av den nya anläggningen som kan bli en av få i sitt slag i världen.

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna med att utöka verksamheten med avskiljning och återvinning eller lagring av biogen koldioxid från ett kraftvärmeverk via BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). Tekniken innebär att biogen koldioxid avskiljs efter förbränning, komprimeras till flytande form och lagras i tankar. Istället för att släppa ut den biogena koldioxiden i atmosfären, så leder BECCS till att negativa utsläpp skapas.

– I och med att det i detta fall handlar om biobränslen, som ju har en låg startpunkt vad gäller utsläpp, så kan man till skillnad från förbränning av icke-förnybara källor få till minusutsläpp av koldioxid eller möjliggöra produktion av hållbara bränslen genom återvinning av koldioxid, säger Per Nilsson, Avdelningschef för Energi & Process på Norconsult.

Förslag på komplett processlösning

Norconsult ska ta fram det som kallas en FEED, Front End Engineering Design, för hela värdekedjan.

– Det innebär att vi ska ta fram förslag på en komplett prestanda och processlösning jämte val av utrustning för att uppföra den aktuella anläggningen, säger Per Nilsson.

Uppdraget handlar dels om hur själva infångningsanläggningen skulle kunna se ut och fungera. När man väl har fångat in koldioxiden ska den transporteras till en anläggning där gasen komprimeras till vätska och sedan lagras i kylda trycktankar i väntan på transport till slutförvaring eller återanvändning.

Norconsult tar även fram layouter och arealbehov för byggnader, processutrustning, system för lagring och lastning av den flytande koldioxiden vid transport.

Viktig klimatinvestering

Uppdraget drivs med CO2 Capsol, en teknologileverantör for lösningar inom koldioxidinfångning, och Captimise som expertstöd. COWI är stöd på beställarsidan.

– Det är ett brett samarbetsprojekt, både över bolagsgränserna och inom Norconsult där alla våra olika divisioner är involverade. Det är viktigt både för oss och för samhället i stort i och med att det kan bli en så pass viktig klimatinvestering, säger Johan Saltin, Affärschef för Energi & Process på Norconsult.

– Det finns inte många liknande fullskaliga anläggning runt om i världen, bara några piloter. Så vi gör ett stort jobb tillsammans, tillägger Per Nilsson.