Halmstad Centralstation

Norconsult ökar kapaciteten på Halmstad Centralstation

Norconsult Sverige har vunnit en upphandling gällande utbyggnad av Halmstad Centralstation. Uppdraget omfattar bangårdsombyggnad, järnvägsplan, systemhandlingar och förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer.

Halmstad Centralstation har länge varit en viktig knutpunkt för tågtrafiken i regionen, både vad gäller person- och godstrafik i och med den närliggande hamnen. För att möta de ständigt ökande kraven på kapacitet har Norconsult fått i uppdrag att projektera och genomföra en rad nödvändiga förbättringar. Bland annat ska det byggas längre och tillgänglighetsanpassade plattformar och nya broar som bryter järnvägens barriär genom staden. Dessutom ska signalställverket bytas ut.

– Centralstationen kommer byggas om till en modern TSD-anpassad driftplats, vilket skapar större kapacitet, flexibilitet, säkerhet, tillgänglighet och förbättrade resecentrumfunktioner. Vi är mycket glada över att ha blivit valda för detta projekt som kommer att ha en betydande inverkan på tågtrafiken och resandeupplevelsen i Halland och bidra till en modern och effektiv tågstation, säger Tony Strandberg, Affärschef Järnväg på Norconsult.

Projektet finansieras av Trafikverket, Region Halland och Halmstad kommun. Norconsults uppdrag är att ta fram järnvägsplan med MKB, systemhandling, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad av ställverksbyte, förfrågningsunderlag för totalentreprenad av bangårdsombyggnad och sköta bland annat tillståndshantering och anmälningar. Norconsult kommer bistå med en stor bredd av kompetenser, bland annat järnväg, geoteknik, landskap, brokonstruktion, hydrogeologi och mark.

– Det är ett betydelsefullt uppdrag för oss. Dels på grund av dess omfattning, dels eftersom vi får bistå med vår tvärfacklighet och vårt goda samarbetsklimat samtidigt som vi bidrar till samhällsutveckling och hållbart resande, säger Farah Al-Aieshy, VD på Norconsult.