Vattenkran med rinnande vatten

Workshop: så får vi bort skadliga pfas-ämnen från dricksvatten

Borttagning av pfas-ämnen från dricksvatten är en utmaning för både små och stora VA-bolag. I en workshop om framtida vattenrening djupdyker Norconsult i frågan.

Pfas är ett samlingsbegrepp för cirka 5 000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter och tar lång tid att bryta ner. Det gör att ämnena återfinns nästan överallt i miljön, i vårt dricksvatten och vår mat. Vissa av ämnena är giftiga och tas lätt upp av kroppen. Det är oklart exakt vilken påverkan de har, vissa har konstaterats vara cancerframkallande, andra kan påverka förmågan att få barn.

Den 28 november anordnar Stephan Köhler, specialist inom vattenteknik på Norconsult Sverige, en workshop som fokuserar på utmaningar kopplat till avskiljning av pfas och nya tekniker som kan säkra en hållbar borttagning av ämnena från dricksvatten.

Vad finns det för tekniker för avskiljning i dagsläget?
– Pfas-ämnen kan filtreras bort eller anrikas i gränsskikt mellan vatten och luft. Tester har visat att pfas-ämnen även kan förstöras kemiskt eller fysiskt under väldigt speciella förhållanden. Val av process bestäms bland annat av pfas-koncentrationer i råvattnet, lokala förutsättningar och ekonomiska ramar. Det gör att val av beredning är mycket platsspecifik.

Vilka utmaningar finns kopplat till borttagning?
– Olika kemiska egenskaper påverkar hur lätt ämnen kan avskiljas. Mindre molekyler med högre laddning är svårare att avskilja. Och låga halter av pfas-ämnen kan leda till att andra ämnen som förekommer naturligt i vatten kan konkurrera med pfas-ämnen vilket gör processen mindre effektivt. Vid filtrering av pfas-ämnen tas även andra ämnen bort. Denna process kräver dessutom förhållandevis mycket energi och producerar ett stort avfallsflöde med högförorenat vatten som måste tas om hand.

Vad hoppas du att deltagarna kommer ta med sig från workshopen?
– Alla vattenverk har olika utmaningar baserat på halten av pfas-ämnen i deras råvatten och deras nuvarande beredning och möjligheter för ut- eller nybyggnad. Under workshopen vill vi samla dessa platsspecifika utmaningar och påbörja en process för hur de kan lösas framöver. Vi kommer även titta hur olika tekniker har valts ut, ta upp faktorer som driftkostnader och hållbarhetsaspekter och diskutera multikriterieanalys som hjälp för urval av rätt beredning.

Info om workshopen

Workshopen hålls den 28 nov kl 9:45 till 15.00 på Norconsults kontor i Uppsala (Bangårdsgatan 13). Sista anmälningsdag är 21 nov. Läs mer: Workshop: Hållbar avskiljning av pfas (ungpd.com)

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss