Visualisering: Gasum

Konsulttjänster till Sveriges största biogasanläggning

Gasum, ett nordiskt energibolag, bygger en ny biogasanläggning i Götene som kommer att bli Sveriges största. Norconsults uppdrag har inneburit en granskning av den tekniska lösningen som Gasums biogasentreprenör offererade samt ansvar bland annat för förfrågningsunderlag inför upphandling av mark- och anläggningsarbeten.

Norconsult började sitt uppdrag för Gasum 2021 med en granskning av den tekniska lösningen som Gasums biogasentreprenör offererade för anläggningen. Sedan dess har Norconsult fått förtroendet att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av mark- och anläggningsarbeten för den nya biogasanläggningen och även fått förtroendet för bygg och samordning.

Planeringen har pågått i flera år och slutgiltigt investeringsbeslut togs under 2022. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd i mitten av 2024 och i full produktion under Q1 2025.

Placeringen av biogasanläggningen är strategisk då anläggningen kommer att ta emot 400 000 ton biomassa/substrat per år, huvudsakligen i form av gödsel från jordbruket men också rester från spannmåls- och livsmedelsindustrin i närområdet. Tekniken är beprövad och det är storleken som gör anläggningen unik. Med en produktion på 120 GWh kommer den att bli Sveriges hittills största biogasanläggning.

Anläggningens produktion kommer motsvara uppvärmning av ca 60 000 villor per år.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss