Vädermodell beräknar islaster

Vi har tillsammans med Svenska kraftnät tagit fram iskartor med 50 års sannolikhet för hela Sverige baserat på meteorologiska simuleringar.

Tidigare underlag för dimensionering av kraftledningar har varit förenklade och har inte tagit hänsyn till de klimatologiska variationer som finns i Sverige. De iskartor som Norconsults vindexperter tar fram illustrerar referensvärden för islaster under en 50 årsperiod. Materialet är baserat på högupplösta simuleringar från en avancerad vädermodell som levererar tidserier av temperatur, luftfuktighet, vind och snö och tar dessutom hänsyn till terräng och lokala effekter. Den datan använder Norconsult för att beräkna nedisning på kraftledningar.  

Därefter identifieras extrema händelser och sannolikheten för dessa. Analyser för olika delar av Sverige ger kunden underlag till dimensionering av kraftledningar vilket gör att framtidens kraftnät i högre grad än idag kan dimensioneras efter det lokala klimatet.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss