Projektledning och projektering av ställverk, kraftledning och vindkraftanslutning i Rätan

Norconsult har i många år hjälpt Svenska kraftnät med att driva projekt för att förnya Rätans stamnätsstation. Norconsult agerar projektledare och biträdande projektledare för projektet.

 

I projektet har ett nytt ställverk byggts upp med tillhörande ledningsåtgärder. Norconsult har även hjälpt Jämtkraft Elnät med att leda uppdraget att ansluta vindkraft i området. Det så kallade Rätansklustret. I uppdraget har förutom projektledning ingått löpande kontroll och besiktningar av stål, mark och el. Norconsult har utfört miljöinventeringar och vi har arbetat med miljö och tillståndsprocesser

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss