Ledningsåtgärder, Ställverk FT81 Hall

För att bidra till en stabilare nätkapacitet i Stockholmsregionen har Norconsult anlitats av Svenska Kraftnät för att projektera diverse ledningsåtgärder kring Ställverket FT81 Hall.

Ställverket FT81 Hall, som förser stora delar av Stockholmsregionens elnät, bedöms nå sin tekniska livslängd år 2026. Stationen behöver därför förnyas och Norconsults experter inom Transmission & Distribution anlitades av Svenska Kraftnät för att projektera ledningsåtgärder i samband med att FT81 Hall ska flyttas och byggas om.


Internationellt samarbete

Norconsult ansvarar för en helhetsleverans med projektering, markundersökningar samt framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör. Man kommer även att arbeta som beställarstöd i projektet till och med år 2023 då ombyggnationen beräknas vara klar.

I detta projekt fanns möjligheten att utöka samarbetet inom koncernen, och därför har Norconsults svenska projektgrupp tagit hjälp av koncernkollegor på Island och i Polen som har unik spetskompetens inom ledningsprojektering respektive design och konstruktion.