Växjö Energi

Tillståndsprocess gällande koldioxidinfångning samt transportering av koldioxid

Norconsult Sverige har genomför två uppdrag för Växjö Energi i deras satsningar på BECCS – biobaserad infångning och lagring av koldioxid.

Växjö Energi arbetar målmedvetet sedan flera år för att åstadkomma koldioxidinfångning som ett sätt att uppnå klimatnytta. Bolaget är ett av de första energibolagen i världen som har konkreta planer på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp.

– Tillståndsprocessen är ett viktigt steg på vägen för en fungerande anläggning och järnvägsstudien är en viktig pusselbit för vår logistikkedja för BECCS, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Norconsult ansvarar för tillståndsprocessen för koldioxidinfångning från Växjö Energis kraftvärmeverk Sandviksverket. Uppdraget innefattar genomförande av samråd, framtagning av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt utredningar gällande buller och risker. 

Parallellt genomför Norconsult ytterligare en utredning inom Växjö Energis BECCS-satsning – en teknisk systemstudie för välfungerande, säker lastning och lossning av koldioxid på järnvägsvagnar, för vidare transport till exempelvis en lämplig utskeppningshamn. Studien behandlar frågor som tryck, temperaturer, stickspår från befintlig järnväg och utrymmesbehov på aktuell site.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss