Sara kulturhus

Sara Kulturhus i Skellefteå

Sara Kulturhus blir Skellefteås nya nav och världens högsta träbyggnad. Vi vann uppdraget att gestalta och projektera stadens nya mötesplats och kulturhusets förlängning; Kulturhusplatsen.

”Kulturhuset flyttar ut” är den bärande idén för ytorna kring Skellefteås nya kulturella samlingsplats. Det livliga och flexibla torget där scenen och det kreativa får ta plats blir en aktiv plats för umgänge, musik och rörelse.

Ljuspergolan som utgör platsens tak skapar ett stämningsfullt skådespel likt en stjärnhimmel under de mörka årstiderna, något man kan uppskatta både från marken och uppe från Kulturhusets fönster och terrasser. Under pergolan finns utrymme för exempelvis mindre scener, tillfälliga installationer och marknader.

Gröna ytor sammanbinder

De gröna öarna i form av planteringsytor speglar Kulturhusets gröna tak medan trämaterialet som sittplatser och upphöjda planteringslådor är konstruerade av speglar dess väggar.

Den stora cykelparkeringen med platseffektiva och moderna cykelställ i två våningar är skyddade och trygga under väl belysta tak som även de går i ton med Kulturhusets material och formspråk.


Inbjudande entréer

Genom mönsterläggningen, med sin avvikande färg som leder mot Kulturhuset, både tydlig- och tillgängliggörs entréerna för att bjuda in Skellefteåbor och besökare till stadens nya nav. Sara Kulturhus invidges i september 2021 och Kulturhusplatsen färdigställdes under 2022.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss