Medarbetare i möte

Vår kultur

Vår värdeplattform LiVE representerar vår företagskultur och hur vi samarbetar med kollegor och kunder. LiVE står för Ledarskap, Värderingar och Etik. Att leva och arbeta enligt LiVEs principer är avgörande för relationen oss mellan, till våra kunder och till samhället i stort.

För ledarskap har vi sex förväntningar på alla medarbetare på Norconsult: ambition, samarbete, transparens, tillit, omtanke och ansvar. Genom självledarskap skapar vi resultat genom att sätta mål, stärka vår kultur och skapa en god arbetsmiljö. Vår attityd driver våra resultat, och för att nå våra mål har vi fyra kärnvärden som ska fungera som levande regler för vårt beteende: pålitlig, kompetens, inkluderande och engagerad.

Vi har en tumregel för etik: allt vi gör ska tåla offentlighetens ljus. Det innebär att vi har en stark etisk medvetenhet, Att vi gör bra och hållbara val och agerar med integritet i allt vi gör.

Läs mer om LiVE och våra etiska riktlinjer.