Illustration Radiotorget, Göteborg
Illustration: Kvarnström Arkitektkontor

Förnyelse av Radiotorget i Göteborg

Radiotorget i Göteborg ska förnyas och kompletteras med nya bostäder och butiksytor som möter framtidens krav på energihushållning och miljövänliga material. Vi har varit generalkonsult i uppdraget och har gjort samtlig projektering i system- och bygghandlingsskede.

Radiotorget invigdes 1954 som det första satellittorget i världen, det vill säga stadsbildningar som likt satelliter ligger kring en storstad. Staden har utvecklats på många sätt sedan dess och Radiotorget är numera ett stadsdelstorg med goda kommunikationer till andra delar av Göteborg.


Arkitektonisk karaktär bevaras

Genom att riva delar av befintliga byggnader, skapas moderna bostäder och butiksytor som bättre motsvarar framtidens krav på energihushållning och miljövänliga material. Vi har anlitats som generalkonsult i uppdraget, och har gjort samtlig projektering i system- och bygghandlingsskede. Projektet innefattar 3 huskroppar i 9, 8 och 2 plan. För att behålla den arkitektoniska historiken som satelittorg får de nya byggnaderna samma profiler som tidigare byggnader. Totalt omfattar nybyggnationerna 76 lägenheter och 4 lokaler med bruttoarea på 8020 kvm.

Internationellt samarbete

Projektet har varit komplext i flera avseenden, bland annat då flera entreprenader har pågått samtidigt på en begränsad yta. Projektet har varit ett spjutspetsprojekt i internationellt samarbete, där vi varit en nyckelpartner till beställaren BuildX – vars affärsidé att föra samman internationella entreprenadföretag att kunna agera på den svenska byggmarknaden. Där har vi har haft en central roll i projekteringen som generalkonsut. Vi har haft ett nära samarbete med BuildX och entrepenören Kamgrad för att underlätta deras agerande på svenska byggmarknaden.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss