Bostäder i Sisjödal, Göteborg

I det naturnära området Sisjödal i Göteborg har Norconsult ritat nya hyresbostäder på beställning av allmännyttan i Göteborg. Sammanlagt gäller det fem hus med totalt 146 lägenheter inklusive garage under mark samt komplementbyggnader. Norconsult har ansvarat för hela processen, från tidiga skisser till förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Området söder om Sisjön var tidigare naturtomt och ligger högt med vacker utsikt. I den sluttande terrängen krävdes en mycket varsam placering och tilltalande utformning av byggnadskropparna för att skapa goda boendekvaliteter med bra, effektiva ytor och fin rumslighet mellan byggnaderna.

Lägenheterna är fördelade mellan fyra punkthus i fyra våningar, ett punkthus i sex våningar och ett lamellhus i fem våningar med garage i källarvåning. Stort fokus har legat på yteffektiva lägenheter och kringutrymmen, maximalt nyttjande av byggrätter och hållbara materialval.

Byggnaderna är utformade med tak som ger plats för solpanelsyta vilket ingick i en energieffektiv ambition i enlighet med beställarens kvalitets- och miljöprogram. Till valen av material och lösningar beaktades inte bara en miljömässig hållbarhet utan även minimerat behov av underhåll och skötsel. Byggnaderna är projekterade enligt Miljöbyggnad Silver.

Norconsult hade en bred medverkan i projektet som utöver husarkitektur även innefattade Planarkitektur, Landskapsarkitektur, 3D-visualisering, Tillgänglighet, VA samt Akustik. Arbetet har utförts i nära samarbete med beställare och byggherrar, bland andra Framtiden/Familjebostäder i Göteborg. Sammanlagt rymmer området 305 hyreslägenheter.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss