MalmöExpress-buss
Skånetrafiken AB

Trafik- och cykelfrämjande åtgärder för MalmöExpressen

MalmöExpressen har inneburit attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet i Malmö. Vi har i flera uppdrag bidragit till systemets utveckling, cykelfrämjande åtgärder samt stadsmiljöförbättringar i närområdet.

Ett av de uppdrag vi utförde var bland annat att i förstudien utreda och förprojektera kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder på MalmöExpressen linje 4, genom Kirseberg/Segevång. I uppdraget lades även fokus på att förbättra stadsmiljön och tillgängligheten längs stråket. Utifrån analyserade förutsättningar togs flera utformningsförslag fram som utvärderades och konsekvensbedömdes.

Området har en komplex trafikmiljö och därmed många perspektiv att beakta. Kreativa lösningar togs fram för att med begränsad yta kunna prioritera god framkomlighet för MalmöExpressen samt goda cykellösningar. Avvägningarna gjordes i nära samråd med Malmö Stad för att säkerställa att åtgärderna gick i linje med deras övergripande mål.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss