Klimatskalsrenovering med fokus på återbruk

Klimatskalsrenovering med fokus på återbruk

Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för en klimatskalsrenovering som både återställer och moderniserar fem flerfamiljshus i Göteborg. Fokus har varit återbruk och återskapande och stor vikt har fästs både vid klimathänsyn och husens historia.

På Gråberget i stadsdelen Majorna i Göteborg ligger fem lägenhetshus från 1950 som förvaltas av Familjebostäder. Husen har renoverats i omgångar och tappat sin ursprungliga karaktär av folkhemsarkitektur.

I samband med att hyresvärden nu åtgärdar tak, fönster och fasad har Norconsult tagit fram en plan för att återskapa fastigheternas ursprungliga utseende, bland annat genom att fasaderna återställs till slätputsad yta i originalfärger och ett mer tidstypiskt tegeltak.

Temat för renoveringen är återbruk och återskapande. Hela renoveringen genomsyras av en tydlig plan för återanvändning, bland annat i form av återbrukade lertegelpannor. På så vis minskar utsläppen av växthusgaser med 26 ton jämfört med ett helt nytt tak. Dessutom minskar avfallet med 100 ton.

Renoveringen beräknas vara klar 2023.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss