Bergschaktning för Hisingsleden

Hisingsleden i Göteborg utgör en viktig förbindelse för tung godstrafik till och från Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen. Norconsults sprängexperter har ansvarat för byggplatsuppföljningen under de bergschaktningsarbeten som utförts under ombyggnationen.

År 2020 påbörjades en ombyggnation av Hisingsleden som kommer avlasta centrala trafikleder i Göteborg och öka trafiksäkerheten för alla trafikslag. Projektet består av fyra etapper, Björlandamotet, Volvomotet, Halvors länk och Kålseredsmotet. Norconsult har varit ansvarig projektör i alla fyra etapper och tagit fram vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt ansvarat för byggplatsuppföljning.

Uppdraget har inneburit komplicerade sprängningar i nära anslutning till viktig infrastruktur som befintliga vägar, industriverksamheter och kraftledningar. Säkerheten har tryggats av Norconsults experter inom sprängteknik som både har en bred teoretisk kompetens och kunskaper om praktiskt utförande, som omfattar allt från att designa en salva till att hantera sprängämnen och ladda. Norconsults bergtekniker har varit på plats för att granska allt från planerade sprängningar och efterföljande dokumentation till vad som faktiskt laddas i berget.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss