Hardangerbron

Hardangerbron är en tvåfilig hängbro med gång- och cykelbana. Bron har ett huvudspann på 1310 meter och en total längd på 1372 meter. Hardangerbron är den längsta hängbron i Norge och är bland de tio längsta i världen. Projekteringen av bron har utförts som ett samarbetsprojekt mellan norska Statens vegvesen och Norconsult.

Projektering och uppföljning under byggtiden

Vi vann uppdraget att utföra förprojektering, anbudsunderlag, detaljprojektering och uppföljning under byggtiden. För huvudspannet på 1310 meter är brobalken utförd som en stållåda. Stållådan är tillverkad i 12-meterslängder vilka monterats samman till 60 meter långa sektioner före montering. Tillverkningen skedde i Shanghai, Kina. Huvudkablarna byggdes med air-spinningmetoden. Varje kabel består av 10032 galvaniserade trådar á 5,3 mm. Kablarnas brottlast är 2x342 000 kN. Sidospannen på båda sidor av fjorden är 17 respektive 45 meter långa och är konstruerade som lådsektioner i betong.

 

Tornen har en höjd på 200 meter över fjorden

Förankringarna har konstruerats på konventionellt sätt med spridnings- och förankrings­kammare. I spridningskammaren delas huvudkabeln upp i 19 delkablar vilka förankras via spännkablar till förankringskammaren. Tornen har en höjd på 200 meter över fjorden och är placerade invid strandlinjen. Tornbenen är utförda som lådtvärsnitt i betong och för produktionen användes klätterform med 4 meter höga sektioner. Tornen är utförda med tre tvärbalkar i betong.

  • Pelle Eriksson

    Affärschef, Bro & Analys

  • Kontakta oss