Visualisering av nya hisingsbron i Göteborg
Illustration: Mattias Henningsson Jönsson

Hisingsbron i Göteborg

2021 invigdes nya Hisingsbron, som ersätter Göta Älvbron och förbinder Göteborgs centrum med Hisingen. Vi vann uppdraget att ta fram underlag för de olika prövningsprocesser som krävs för att genomföra projektet samt uppdraget att granska konstruktionshandlingarna inom bro och geoteknik.

2010 fick vi uppdraget att ta fram underlag till Göteborgs Stad för de olika prövningsprocesserna gällande den nya Hisingsbron, vilka är en detaljplan, järnvägsplan för spårväg och tillstånd till vattenverksamhet.

I maj 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att det tidigare tillståndet till vattenverksamhet ligger fast. Detta innebar att Göteborgs Stad kunde gå vidare med arbetet att ersätta den nuvarande bro. Vi på Norconsult kan glädja oss åt att det underlag vi tagit fram prövats och godkänts i flera instanser och att det material vi bidragit med, för att bemöta överklagandet av tillståndet till vattenverksamhet, har klarat att prövas av högsta instans inom miljörätt.


Granskning av konstruktionshandlingar

I projektet har vi även utfört granskning av entreprenörens arbetshandlingar för tillfartskonstruktionerna på båda sidor om Göta Älv, vilket omfattar en stor kollektivtrafikbro, flera rampbroar, tråg och stödmurar. Här finns både betong- och stålpålar, de längsta är nära 100 m långa. Dessutom har vi varit teknikstöd åt beställaren i bro- och geoteknikfrågor vid byggnationen av den nya bron, de tillfälliga konstruktionerna samt vid rivningen av den gamla bron.

  • Johan Sivengård

    Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport

  • Kontakta oss