Lindbäcks superfabrik exteriör

Lindbäcks Superfabriken i Piteå

Lindbäcks husfabrik i Öjebyn, utanför Piteå, kunde inte svara upp mot efterfrågan på marknaden. Därför beslutade man att bygga en jättefabrik, vilken vi på Norconsult vann uppdraget att projektera.

I ett tidigt skede vann vi uppdraget att ta fram skisser på fabriksbyggnaden, som numera ligger i Haraholmen i Piteå. Arbetet ledde till fortsatt projektering av fabriken, samt arkitektur- och konstruktionsprojektering av kontorsbyggnaden. Vi projekterade även marken kring byggnaden.

Olika entreprenadformer

Projektets stora utmaning var främst att samordna tekniker och maskinutrustningar i fabriken. En annan utmaning var att byggnationen utfördes i flera olika etapper och entreprenadformer, där fabriksbyggnaden utfördes som en totalentreprenad medan kontorsbyggnaden utfördes som en generalentreprenad.

Målet med anläggningen är att tredubbla Lindbäcks produktionskapacitet och säkra fortsatta leveranser till externa kunder och egenregiprojekt till företagets huvudmarknader i norr, Mälardalen och västkusten.

Projektet nominerades till Årets Bygge 2018.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss