Billstaån

Återskapade vandringsvägar i Billstaån

I över 100 år har kvarnar och vattenkraftverk hindrat öring och harr från att vandra upp i jämtländska Billstaån. Med tre nya fiskvägar kan nu vattenkraften och fisken i större utsträckning samsas.

I ett samarbete mellan Jämtkraft, Länsstyrelsen i Jämtland, Bergs kommun och Naturskyddsföreningen togs initiativet att åter öppna upp fria vandringsvägar för fisk och annan akvatisk fauna mellan Billstaån och Storsjön.


Fria vandringsvägar förbi två vattenkraftverk

Vi på Norconsult anlitades för att ta fram åtgärder för hur fria vandringsvägar skulle kunna uppnås förbi två vattenkraftverk, en gammal verksdamm samt en regleringsdamm. Arbetet innefattade hela processen från förstudie till färdiga byggritningar samt tekniskt stöd under entreprenaderna.

Projektet har mynnat i två naturlika fiskvägar vid Billsta kraftverk och Strömbacka kraftverk, en dammutrivning av Ävjandammen samt en kombinerad naturlik och teknisk fiskväg vid Näktens reglerdamm.

Fiskvandringen följs i realtid

Fiskvägarna har visat sig fungera mycket väl och hundratals öringar och harrar vandrar nu årligen upp för att leka i Billstaån. En automatisk fiskräknare finns installerad i den nedersta fiskvägen så att fiskvandringen kan följas i realtid genom att fisken registreras automatiskt och filmas. Förutom harr och öring nyttjar även mört, gädda och abborre fiskvägarna flitigt.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss