Illustration över tomten där Centralbadet planeras
Illustration över tomten där Centralbadet planeras. Bild: Norconsult

Norconsult utreder behoven för ett nytt Centralbad i Göteborg

Norconsult har vunnit ett generalkonsultuppdrag kopplat till ett nytt Centralbad i Göteborg. Uppdraget gäller förstudie och medverkan i detaljplanearbetet för det nya badhuset som beräknas kunna ta emot en miljon besök per år.

Göteborgs nya Centralbad har diskuterats flitigt under flera år och ingår i en detaljplan för ett större område i centrala Göteborg där även Scandinavium ingår. Det nya badhuset är tänkt att ersätta Valhallabadet och kommer bli flaggskeppet bland Göteborgs badhus.

– Detta är ett stort och viktigt projekt för Göteborgs Stad och vår huvuduppgift är att ta fram en förstudie och medverka i framtagande av detaljplan. Det handlar om att utreda Centralbadets behov kopplat till allt från yta, volymer och placering på tomten till transporter och annat som påverkar stadsplaneringen i området, säger Malin Ahlstedt, arkitekt med specialistkunskap inom badhus på Norconsult.

Projektet är än så länge bara i startgroparna, men det finns en preliminär placering norr om Valhallagatan upp mot Valhalla IP. Totalarean planeras till mellan 25–30 000 kvadratmeter och markytan till 14 000 kvadratmeter.

– Det finns ett grovt lokalprogram med två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, hopptorn och famil­jebad. Vi håller just nu på att skissa fram förslag ihop med beställaren, säger Sofia Källqvist, handläggande arkitekt på Norconsult.

Norconsult är upphandlade inom arkitektur men eftersom det är ett generalkonsultuppdrag kan det utökas med andra kompetenser, exempelvis landskapsarkitektur, stadsplanering och trafik. Arbetet med förstudien planeras vara klart i höst.