Harjagersbadet Kävlinge

Det nya badhuset i Kävlinge har fått namnet Harjagersbadet. Norconsult fick uppdraget att rita och projektera badhuset.

Badhuset som ligger centralt nära järnvägsstationen i Kävlinge är en del i utvecklingen av den nya stadsdelen Stationsstaden och ersätter två befintliga badhus i kommunen. Uppdraget, som Norconsults arkitekter med specialistkunskap inom badhus vann är ett partneringprojekt mellan Kävlinge kommun och Peab. Uppdraget började med ett programskede under 2018.

Harjagersbadet inrymmer bland annat en 25x25-metersbassäng, två multibassänger, familjebad, friskvårdslokaler och en separat relaxavdelning. Byggnadens volymhantering består av två tydliga delar som med vridning och placering anpassat sig till tomten, en högre volym för det stora bassängrummet och en lägre och avlång för entré, omklädning och relax. Gestaltningen tar fasta på lokala traditioner genom materialval och hantverket i tegelfasaderna. Entréfasaden utmärker sig med ett stort glasparti som välkomnar besökaren upp till foajén på bassängplanet. 

Harjagersbadet invigdes i september 2023.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss