Stjärnparken

Stjärnparken - aktivitetspark

I centrala Bro, med närhet till både Råbyparken och Mulleskogen, ligger Stjärnparken. Det är en plats för spontanidrott och kulturaktiviteter. Våra landskapsarkitekter vann uppdraget att utforma och projektera aktivitetsparken.

Med utgångspunkt från medborgardialoger, föreningsmöten och workshops med beställaren kunde en gemensam målbild tas fram: att skapa en aktivitetspark som är SNYGG, TRYGG och JÄMSTÄLLD. Det innebar bland annat att parken skulle fungera som en mötesplats för alla grupper i samhället och att spontanaktiviteter av olika slag skulle främjas.

Uppmuntrar till rörelse och kreativitet

Aktivitetsparken har ett ungdomligt och fartfyllt formspråk inspirerat av grafiska mönster och muralmålningar som uppmuntrar till aktivitet, rörelse och kreativitet. Det sammanhållna formspråket yttrar sig i ett genomgående färgtema, återkommande element och mönster samt noggrant utvalt material och utrustning.

Huvudstråket löper diagonalt genom parken och förses med sittplatser. En skejtyta och dansgolvet med scen är placerat i närheten av torget. På utegymmet kan man träna till tonerna av från DJ-båset. I en del av parken kan man utföra parkour. Här finns även basket- och fotbollsplan.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss