Dricksvattenprovtagning

Dricksvattenutredning avseende PFAS

Norconsult har genomfört dricksvattenutredning avseende förekomst av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i enskilda brunnar inom cirka 1 km radie från en brandstation.

Uppdraget grundar sig i att PFAS-ämnen upptäckts i grundvatten inom brandstationens fastighetsområde. Norconsults uppdrag var att undersöka om PFAS-föroreningar har spridits utanför fastigheten via grundvatten eller ytvatten och på så sätt eventuellt påverkat dricksvattenkvalitén i enskilda brunnar i närområdet. Totalt undersöktes 22 enskilda dricksvattenbrunnar på 19 fastigheter.

Resultaten av undersökningen visade att inget av de 23 analyserade PFAS-ämnen hade förhöjda halter. Inget av proven hade PFAS-halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Därmed underskreds även gällande gränsvärden med god marginal. Utredningen visade att ingen spridning av PFAS-ämnen från brandstationen till närliggande enskilda dricksvattenbrunnar förelåg.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss