Hults Höjd, Trollhättan

Norconsult har varit med och tagit fram planprogram och detaljplan för bostadsområdet Hults Höjd intill Hultsjön i norra delen av Trollhättan. Området rymmer bland annat 500–600 nya bostäder och en förskola. Uppdraget beställdes av markägaren NOFAB (Nielsen-Oscarsson fastigheter AB) och har utförts i nära samverkan med Skeddalen Facilitering och Trollhättans kommun.

Planprogrammet för det nya området godkändes i slutet av 2022. I detaljplanen, som gick ut på samråd i början av 2024, har förslaget vidareutvecklats och fördjupade utredningar tagits fram för att säkerställa utbyggnadens lämplighet. Projektet har inneburit ett ovanligt brett samarbete på utrednings- och planeringssidan och samlat många olika kompetenser på Norconsult, exempelvis planarkitekter, trafikplanerare, VA-ingenjörer, biologer, landskapsarkitekter, arkitekter och geotekniker.

Eftersom området ligger under inflygningen till Trollhättans flygplats finns det restriktioner på hur högt man får bygga. I detaljplanen föreslås en småskalig bebyggelse med blandning av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter. I området ges även utrymme för service, exempelvis en ny förskola med åtta avdelningar, och en lekplats. Detaljplanen tar också vara på områdets naturnära placering.

  • Anna-Maria Ceder

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakta oss