Kretsloppspark i Kungsbacka

Kungsbacka kommun profilerar sig som en hållbar kommun och vi vann uppdraget att ta fram en behovsutredning med förslag till utformning av en kretsloppspark.

Målet är att upplysa och utbilda besökarna

I utredningen identifieras fördelar med att anlägga en kretsloppspark som ett komplement till de återvinningscentraler som finns i kommunen. Kretslopps­parken är en vidareutveckling av den traditionella återvinningscentralen där återanvändningen av produkter och material står i centrum. Kretslopps­parkens huvudsakliga syfte är att öka livslängden på produkterna i samhället och minska mängden avfall.

I kretslopparken säljs återanvändningsbara varor och produkter men även upcyclade varor som fått ett högre värde genom renovering eller annan åtgärd.

Målet med kretsloppsparken är även att upplysa och utbilda både besökarna och allmänheten avseende hanteringen av avfallet i vår vardag och få dem att uppfatta detta som en resurs med nya möjligheter.Kretsloppsparken en attraktiv plats

Kretsloppsparken ska vara en inbjudande och attraktiv plats, där besökarna inspireras att ta ett större ansvar för jordens resurser och vår miljö. Torg och butiker är vända ut mot parken med lekplats och grönytor. Vidare avskiljs de från trafik och buller från verksamheten på ÅVC och mottagningshall genom byggnaderna och en trädridå.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss