Öjeby kyrkstad
Öjeby kyrkstad

Social hållbarhetsanalys i Öjebyn, Piteå

Vi har utfört analys, visionsarbete och åtgärdsförslag för hur Öjebyn kan vidareutvecklas i en socialt hållbar riktning. Stadsdelen har studerats från en övergripande skala ner till specifika platsförslag.

Underlaget togs fram tidigt i Piteå kommuns arbete med en fördjupad översiktsplan för Öjebyn. Ett samarbete med kommunen kring nulägesanalys, målbild och strategier ligger till grund för åtgärdsförslagen. Vi har arbetat vidare med ytor som kan utnyttjas bättre för det sociala livet, förbättrade kopplingar till rekreationsområden och att stärka ett huvudstråk med viktiga vardagsfunktioner.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss