Tröingeskolan i Falkenberg

Tröingeskolan i Falkenberg

Antalet barn och unga i Falkenberg växer och kommunen har beslutat att bygga en ny skola för F-9 samt en ny fullstor idrottshall med gymnastikdel. Vi har arbetat hela vägen från detaljplan till förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad.

Tröingeskolan är planerad i tätt samarbete med Falkenbergs kommun. I förstudieskedet tog vi fram fyra olika koncept, vilka sedan i ett andra steg renodlades till två koncept. Därefter togs förslagshandlingar fram på det koncept som tydligast svarade mot verksamhetskrav, omgivning och logistik samt volymverkan.

Den lilla skolan i den stora

En av flera målbilder har varit att skapa en trygg och inkluderande undervisningsmiljö med den lilla skolan i den stora skolan, genom att varje åldersgrupp får en egen ingång och egen del inne i skolan. Gemensamma delar ligger som en länk genom byggnaden. Den öppna och vindutsatta fastigheten tillsammans med skolans krav på lokalsamband har styrt grundlayouten med målet att skapa trygga, inspirerande och vindskyddade lägen i utemiljön. Gestaltningen har också inspirerats av jordbrukslandskapets stora lador. Till skolan hör också en fullstor idrottshall med ytterligare gymnastikdel och allaktivitetshallar.

I arbetet har vi lagt stort fokus på hållbarhet, vilket har styrt materialval och tekniska lösningar i form av återbrukat tegel/LESS-tegel, träreglar samt grön betong. Solceller kommer att bidra till skolans elförsörjning och gröna tak i delar stöttar dagvattenhanteringen.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss