Boende

Nytt uppdrag ska leda till långsiktigt boende för våldsutsatta

Hur kan man göra det lättare för våldsutsatta att hitta stadigvarande boende? Det undersöker Norconsult nu på uppdrag av Södertälje kommun.

Socialkontoret i Södertälje vill utveckla arbetet för att kunna stötta våldsutsatta till långsiktigt boende. Norconsults uppdrag är att inventera och utforska möjligheterna till samarbete med lokala hyres- och bostadsbolag.

– Målgruppen avser i huvudsak kvinnor som behöver en ny eller egen bostad för att undkomma våld. Många gånger önskar de kunna bo kvar i kommunen, ibland i en specifik stadsdel, eftersom de ofta har minderåriga barn som vill gå kvar på skola och förskola, säger Nora Harms, samhällsplanerare på Norconsult och expert inom dialogarbete och social hållbarhet.

Behövs något permanent

Personer som utsätts för våld av närstående har ofta stora svårigheter på ordinarie bostadsmarknad. Det är inte ovanligt att de befinner sig i en svår ekonomisk situation, något som ofta kan vara en konsekvens av våldet de utsatts för. Kommunen arbetar för att utveckla arbetet med att stötta målgruppen till ett liv fritt från våld, där en egen, trygg och långsiktig boendesituation ofta är ett första viktigt steg.

– De mest akuta ärendena kan lösas. Det som behövs är något permanent. Syftet är att identifiera hyres- och bostadsbolag som vill samarbeta utanför kommunens redan etablerade samarbeten där det är kommunen som hyr lägenheten, säger Cecilia Sjölin, planarkitekt på Norconsult med stor erfarenhet av kommunala processer och projektledning.

Målet är en helhetsbild över hyres- och bostadsbolag i Södertälje. Norconsult ska även göra en sammanställning av hyres- och bostadsbolagens villkor och krav för uthyrning vad gäller exempelvis inkomst och sysselsättning samt huruvida de har möjlighet att göra vissa undantag kring dessa.

– Vi ska exempelvis utreda om de har andra former av kontrakt än enbart förstahandskontrakt, hur de förmedlar sina hyreskontrakt, om de kan lämna förtur, vad som i så fall krävs och vilka möjligheter de har till samarbete med kommunen för att kunna hjälpa målgruppen, säger Cecilia Sjölin.

Kommunen hoppas att projektet kommer leda till ett samarbete med hyres- och bostadsbolag som har en seriös ingång till att stötta den aktuella målgruppen.

– Vi kommer inte leverera en skrivbordsprodukt i det här fallet. Snarare kommer vi lägga grunden för ett arbetssätt som kommunen sen kan ta över och jobba vidare på, säger Nora Harms.

Norconsults uppdrag planeras vara klart i juli 2024.