Förslag för stadsdel i nya Kiruna

Norconsult Sverige har tagit fram en strukturplan för en stadsdel i nya Kiruna. Området ligger söder om stadens nya centrum och kopplar ihop stadshustorget och den nya tågstationen.

Industriområdet söder om Malmvägen i Kiruna ska omvandlas till en ny, attraktiv och hållbar centrumstadsdel för boende och service med närhet till grönska. Visionen är att skapa en blandad stadsdel som är levande året runt.

En viktig komponent i planen är återbruk. I Kiruna finns ovanligt bra förutsättningar eftersom en hel stad ska flyttas, något som Norconsult har tagit med i beräkningen. Återbruket kan inkludera allt från byggnadsdelar som tegel, fönster och dörrar till hela byggnader, exempelvis ett gammalt bussgarage som kan bli en foodcourt. Men det handlar också om att återplantera livsdugliga träd i parkmiljön. Många nyplanterade träd växer långsamt i Kiruna. Genom att bevara och flytta det som redan finns kan vi få livsdugliga och fullstora träd längs gator och parkstråk.

Planen innehåller en mängd olika koncept och idéer:

  • Arktisk kvarterstyp som sluter tätt mot nordost och öppnar upp mot sydöst för att skydda från nordanvind och släppa in sol och skapa innergårdar med bra mikroklimat.
  • Nytänkande gatusektion löser konflikten mellan snöskottning och privata trädgårdar och ger bättre förutsättningar för de boende att ta sig an och nyttja sin mark, vilket i sin tur ger mer levande gaturum.
  • Rurbana tomter med en blandning av bostäder och verksamheter som öppnar för nya livsstilar.
  • Skisser på en grundskola samt en landmärkesbyggnad med multisportanläggning och hotell.

Norconsult har presenterat många olika koncept och idéer så att det finns många möjliga spår att jobba vidare på.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss