AI centralt för att bedöma sol-, vind- och klimatförhållanden

Norconsults arkitekter på Nordic Office of Architecture vann en internationell arkitekttävling på Island då de använt artificiell intelligens (AI) för att bedöma sol-, vind- och klimatförhållanden i ett fastighetsprojekt.

Arkitektförbundet på Island och Breið Developmental öppnade upp för förslag för att skapa en plan för ett nytt bostads- och handelsområde på Akranes, en halvö väster om huvudstaden Reykjavik som sträcker sig ut i havet. Både hållbarhet och förmågan att anpassa sig till klimatförändringen betonades i tävlingen.


Snabbare beslut

Med hjälp av AI-verktyget Autodesk Forma kunde arkitekterna på Nordic bedöma sol-, vind- och klimatförhållanden och anpassa bostadsbebyggelsen för att uppnå det mest behagliga och gynnsamma mikroklimatet mellan byggnaderna. Autodesk Forma är till stor hjälp när du ska fatta beslut i ett tidigt skede och genom hela planeringsprocessen. Resultaten från simuleringarna påverkar designen och hjälper till att fatta snabbare och mer konstanta beslut.

– Genom att använda AI får vi tillgång till nödvändig data så att vi kan designa med kunskap. Tillgången innebär att vi kan undersöka möjligheterna för en specifik plats, så att vi snabbt kan testa ett antal designalternativ och i realtid följa miljö-, funktions- och designkonsekvenserna av varje enskilt designförslag, säger Knut Ramstad, chef för teknik och hållbarhet på Nordic Office of Architecture och professor vid NTNU.

AI-verktyget har varit särskilt viktigt i detta projekt, eftersom Breið längst söderut på halvön Akranes är utsatt för starka vindar från vissa håll. Dessutom är det begränsat med dagsljus under vintertid vilket har gjort dagsljusfaktorn viktigare för gestaltningen, och utsikten över både fjäll och hav ger ett ökat värde för de som ska bo i fastigheterna.

  • Thomas Fløien Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Kontakta oss