Masshantering i Sandvika
Ett bra exempel på hur massorna kan tas tillvara är Kadettangen i Sandvika, utanför Oslo. Området är en förtätning som till största delen består av överskottsmassor från den tidigare E16-sträckningen.

”Ein Stein” en chatbot för system för överskottsmassor

Chatboten "Ein Stein" gör det möjligt för Bærum Resursbank att effektivt svara på frågor och ge professionell rådgivning till användarna av Porfyr, ett system för överskottsmassor. Den avancerade chatboten har utvecklats av Norconsult Digital och använder artificiell intelligens (AI) i form av OpenAIs språkmodeller.

Bakgrunden till projektet var ett antal planerade och initierade infrastrukturprojekt i regionen, såsom E16, E18, Fornebu-linjen, ny vattenförsörjning till Oslo och ett nytt vattenverk i Asker och Bærum, vilket skulle leda till ett stort överskott av massor. Tanken är att massorna genom hållbar masshantering ska kunna återanvändas, i och mellan projekt, i stället för att köras till en deponi.

Som ett led i projektet gick Bærums kommun och Norconsult Digital in i ett innovationspartnerskap för att utveckla ett system för överskottsmassorna – Porfyr. Norconsult Digital utvecklade chatboten ”Ein Stein” som använder AI i form av OpenAIs språkmodeller, vilket gör det gör det möjligt för chatboten att förstå och svara intelligent och informativt på frågor. Chatboten kan erbjuda både vägledning i Porfyr och svara på professionella frågor relaterade till kunskapsdatabasen. Den kan även tolka och ge feedback på analysrapporter om kontaminering av massan, dessutom är det möjligt att få feedback på aggregattester och siktkurvor.


Vill du veta mer om projektet?

Här kan du ta del av en presentation från vår Hållbarhetsvecka:
Porfyr: Digital markedsplass for bærekraftig massehåndtering

  • Thomas Fløien Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Eskil Elness

    Gruppeleder

  • Kontakta oss