Utskovsluckor
Utskovsluckor

Akkats kraftstation

Akkats kraftstation är ett vattenkraftverk i Lilla Luleälven, Jokkmokks kommun. Är 2002 skedde ett haveri som stängde kraftverket i ett år. Omständigheter gjorde att anläggningen därefter inte fick den kapacitet man önskade och man beslutade då att göra en större ombyggnad. Vi vann uppdraget att projektera för de byggtekniska åtgärderna.

Ombyggnaden omfattade bland annat att byta ut befintlig turbin på 150 MW mot två mindre aggregat. Ombyggnaden skedde huvudsakligen under jord. Med tanke på miljöaspekterna har man under ombyggnaden försökt att använda material från befintlig anläggning så långt som möjligt. När ombyggnaden är klar räknar man med att kunna generera 600 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 120 000 hushåll.

Vårt uppdrag omfattade projektering avseende byggnadstekniska åtgärder för ombyggnaden av ett aggregat (Kaplan) på 75 MW på G3. Vi har bland annat utfört projektering av för tilloppstub, maskinstation under mark, spiral och nytt sugrör vilket inrymdes i den befintliga anläggningen.

Vi har även utfört utrivning av befintlig turbin och generator vilket innefattade rivning av befintligt maskinsalsplan, generator- och turbinplan. Utrivning av delar av befintlig tilloppstub och sugrör. Samt projekteringsledning för byggkonstruktioner från förstudie till bygghandlingar och relationshandlingar.


En turistattraktion

Akkats kraftverk är även en stor turistattraktion då utskovsluckorna är dekorerade med stora monumentalmålningar av Bengt Lindström, Lars Pirak och Lars J:son Nutti som kallas ”Dörrarna västerut” föreställande Nåjdens öga och Siejdde som båda har sitt ursprung i den samiska kulturen.

  • Anni Ulfendahl

    Divisionschef, Energi & Industri

  • Kontakta oss