Rydskolan i Skövde, skolgård

Innovationsprocess för Rydskolan i Skövde

När Rydskolan skulle göras om till särskola anlitades vi för att hålla en innovationsprocess om hur skolans lokaler skulle anpassas till den nya verksamhetsinriktningen.

För att optimera lokalerna till de olika verksamheter som ska rymmas under Rydskolans tak vann vi uppdraget att se över dessa, och tillsammans med berörda parter ta fram nya förslag på hur de kunde nyttja ytorna och främja trygghet – då varken ombyggnation eller flytt var valbara alternativ.


Samling under samma tak

Arbetet utgick från de krav som elever och pedagoger har för att kunna utföra sin verksamhet. Det handlade bland annat om att frigöra oanvända ytor, att samla all särskoleverksamhet i kommunen under samma tak, möjlighet att mellanstadieverksamheten jobbar tillsammans med särskolan samt återställa skolans rykte som en bra och trygg skola.


Samutnyttjande av lokaler

Innovationsprocessen gav ett underlag för en gemensam förståelse för de villkor som respektive verksamhet gav uttryck för, exempelvis idéer om tydliga entréer, kontakt mellan elever och personal och Rydskolan som en plats för delaktighet i samhället.


Ökad samverkan och stolthet

Resultatet blev en utökad samverkan mellan berörda verksamheter som skapade stolthet och gav förutsättningar för tryggare lokaler att vistas i för Rydskolans kärnverksamheter: särskola, fritids, skola, bibliotek och bibliotek.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss