Vattenkran

Uppsala Vattenverk, innovationsprocess

När Norconsult fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för Uppsalas nya vattenverk användes Norconsults innovationsprocess för att projektets många utmaningar skulle kunna hanteras på bästa sätt. Detta gjorde att projektet tog nya vändningar och blev brett förankrat hos beställaren.

Uppsala Vatten & Avfall AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall för invånarna i kommunen. Norconsult fick i uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för Uppsalas tredje vattenverk, ett projekt som visade sig vara mycket komplext.


Innovationsprocessen

För att ge projektet rätt förutsättningar tog projektgruppen hjälp av Norconsults innovationsprocess. Deltagare från Uppsala Vattens olika avdelningar tillsammans med Norconsult samlades för en gemensam idégenerering. Därefter samlades och behandlades idéerna och slutligen genomfördes en värdering. Aktuella ämnesområden var bland annat kapacitet, redundans, alternativa vattentäkter, flexibilitet, stadsutvecklingsaspekter, hållbarhet, säkerhet och inte minst Uppsalas känsliga kulturmiljö.


Resultat

Uppsala vatten kunde genom innovationsprocessen tydligare klargöra vilka frågeställningar som styrde arbetet i rätt riktning. Detta möjliggjorde också identifiering av viktiga nyckelord och underlättade det fortsatta arbetet betydligt. Innovationsprocessen bidrog även till att projektet tog nya vändningar och blev brett förankrat hos beställaren.      

Här kan du läsa mer om projektet.                                        

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss