Projektering av fiskväg i Vanån

Norconsult Sverige har på uppdrag av Fortum designat och projekterat en fiskväg för att olika fiskarter i Vanån ska kunna ta sig förbi Johannisholm kraftverk.

Flera olika fiskarter, bland annat harr och öring, behöver kunna vandra förbi kraftverket för att nå sina lekområden. Tidigare har dammen hindrat färden. Därför har Norconsult för Fortums räkning designat och detaljprojekterat en fiskväg vid Johannisholms kraftverk i Venjansjöns utlopp i Vanån.

Förhållandena för en fiskväg vid Johannisholm är utmanande då vattennivån i sjön uppströms varierar med 66 centimeter under perioden då fiskvägen ska vara i bruk. Samtidigt ska samma mängd vatten, två kubikmeter per sekund, avbördas via fiskvägen oavsett nivå. Lösningen blev ett omlöp som vid den högsta vattennivån avbördar hela flödet, kompletterat med en automatlucka som vid lägre vattennivåer toppar upp med mellanskillnaden.

Arbetet har pågått sedan hösten 2022 och färdigställdes i maj. Norconsult har ansvarat för all detaljprojektering, design av fiskväg och nya luckor vid intilliggande utskovsdamm samt varit fiskevårdssakkunnig vid entreprenaden.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss