Visualisering av växthus i Frövi
WA3RM, Fotograf: Icon Photography

Tomatodling med fossilfri spillvärme

I ett unikt växthus i Frövi strax norr om Örebro kommer närmare 8 000 ton tomater odlas varje år, med hjälp av spillvärme från Billeruds intilliggande kartongbruk. Vi på Norconsult har ansvarat för utcheckning av el- och instrumentprojektering.

I ett jättelikt växthus på 100 000 kvm har nu 250 000 tomatplantor planteras, vilka förväntas producera 8 000 ton tomater varje år, vilket motsvarar 10% av Sveriges konsumtion. I projektet som kallas ”Regenergy Frövi” kommer man använda spillvärme från Billeruds kartongbruk och förnyelsebar elektricitet från Linde Energi till växthuset. Projektet bidrar till att öka Sveriges självförsörjningsgrad. Tomatodlingen beräknas minska utsläppet av växthusgas med drygt 7 100 ton och användandet av spillvärme ger en besparing på 35 GWh/år.

Norconsults uppdrag har varit att ansvara för utcheckning av el- och instrumentprojektering. Utcheckningspersonal har även assisterat vid driftsättning och provkörning av varmvattensystem och fjärrvärmeleveranser.

  • Mikael Hägglund

    Affärschef Industri

  • Kontakta oss