Medicinareberget i Göteborg, schakt

Berguttag vid Medicinareberget i Göteborg

Vi på Norconsult har på uppdrag åt Akademiska Hus och Skanska ansvarat för berguttag i samband med byggnation av Naturvetenskap Life vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Göteborgs universitet genomför ett antal ny- och ombyggnader, bland annat på Medicinareberget där Natrium byggs för att samla den naturvetenskapliga verksamheten.


Sprängning med fingertoppskänsla

Vi har utfört berguttag för området vid Natrium med mycket strikta krav, då de utförts intill befintliga byggnader med pågående känslig forskning. Vi har ansvarat för utförandet av sprängningsarbeten och dimensionering av bergförstärkning. Tack vare den design och de anpassningar som utfördes kunde verksamheten i intilliggande byggnader pågå under hela byggtiden.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss