Gruppboende, Utby

På en kuperad tomt i Utby nordöst om Göteborg har Norconsults arkitekter ritat ett gruppboende med lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Norconsult har varit med från första skiss till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Gruppbostaden är utformad som bostad med särskild service (BmSS) i ett plan och består av sex lägenheter på två rum och kök med uteplats. Två av lägenheterna utförs med förhöjd tillgänglighet. Gruppboendet är ritat för brukare med demenssjukdom och använder sig av färgsättning som hjälper boende att hitta till sina lägenheter.

De centrala gemensamhetsytorna leder ut till en större gemensam uteplats för soliga dagar och aktiviteter. Personalens utrymmen är utfört som en egen del nära entrén. I nära anslutning till huvudbyggnaden placeras en komplementbyggnad som innefattar återvinningsrum och förråd.

Fasaden av träpanel målas i en naturgrön kulör som smälter in i den omkringliggande naturen. Det höga pulpettaket utförs med integrerade solpaneler och ger även en högre rumshöjd i de gemensamma ytorna. Klimatberäkning utfördes enligt Stadsfastighetsförvaltningens riktlinjer för klimatberäkning. För att reducera utsläppen valdes trästomme och klimatförbättrad betong i projektet.

Beställare är Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad. Från Norconsult medverkar Arkitektur, Landskapsarkitektur, VA, Akustik, Tillgänglighet och Dagsljus.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss