Kraftledningar - Adobe Stock

Två kraftledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund

Norconsult projekterar ny ledning åt Vattenfall Eldistribution mellan CT35 Hedenlunda och BT25 Oxelösund. Bakgrunden till projektet är att SSAB Oxelösund önskar ansluta en ljusbågsugn vid deras Oxelösund-anläggning. Befintlig nätstruktur klarar inte av att ansluta ljusbågsugnen dels på grund av den höga effekten dels på grund av den unika lasten en ljusbågsugn innebär. 

För att kunna ansluta ljusbågsugnen ämnar Vattenfall Eldistribution bygga två nya 130kV ledningar från Svenska kraftnäts nät i Hedenlunda och till SSABs Industri i Oxelösund. Norconsults uppdrag innebär upprättande av komplett förfrågningsunderlag, bygghandling, slutdokumentation, samt hantering av markåtkomst.

För att spara tid har Vattenfall Eldistribution beslutat att påbörja flertalet delar innan koncessionsbeslutet är taget, där ibland detaljprojektering i den omfattning som är möjlig. Norconsults projektering i BIM samt användning av GIS-data möjliggör en effektiv och konkret diskussion kring olika lösningar på projektmöten och byggmöten. Dessutom skapas en digital kopia av arbetsplatsen vilket underlättar planering och förberedelser innan någon fysisk närvaro är nödvändig. Detta resulterar i betydande tids- och kostnadsbesparingar under projektets gång.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss