Kraftledning

Norconsult tecknar ramavtal för tjänster inom distributionsnät

Norconsult Sverige har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster inom distributionsnät. Avtalet gäller i två år från januari 2024 med möjlig förlängning.

Ramavtalet tecknas mellan Norconsult AB och Vattenfall eldistribution AB och är uppdelat på 36 kompetenskategorier, allt från kraftledningsprojektör till miljöingenjör, och varje kategori har mellan fem och tolv leverantörer. Norconsult har lämnat anbud på 35 kategorier och fått tilldelning inom samtliga.

 

Avtalet är rikstäckande, och indelat i 5 geografiska områden. Det gäller från januari 2024 till december 2025. Därefter finns option på förlängning i ytterligare tre tolvmånadersmånadersperioder.  

 

– Sveriges el-infrastruktur behöver byggas ut i rask takt för att matcha morgondagens energiproduktion samt industri- och transportsektorns utbyggnad. Vattenfall Eldistribution är en viktig kund för oss och vi har de senaste åren levererat ett flertal projekt för kritisk infrastruktur. Det nya ramavtalet bekräftar vår ambition om att växa ytterligare inom detta segment i nära samarbete med våra kunder, säger Johan Jalvemo, Affärschef för Kraftsystem på Norconsult.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss