2023 års deltagare i GEP

Global Engineer Program skapar kärnteam inom kraftsystem

I september 2023 startade Norconsult, för tredje gången, sitt traineeprogram för unga kraftlednings-projektörer, Global Engineer Program. 11 unga ingenjörer från Sverige, Norge, Polen och Island får under 6 månader möjlighet att bilda ett kärnteam över landsgränserna.

Under programmets gång får deltagarna en insikt i 20 olika utbildningsområden. De får en övergripande kunskap inom bland annat miljökonsekvensanalys, tillståndshantering, projektering av luftledningar, kablar, solkraft och vindkraft samt projektledning. Deltagarna träffas både fysiskt och digitalt. De fysiska träffarna genomförs i deltagarnas respektive land där de förutom rena utbildningspass genomför studiebesök och nätverksträffar.

- GEP erbjöd en bra övergång från studierna in i arbetslivet, därför sökte jag mig till programmet, berättar Moa Emanuelsson, junior kraftledningskonsult på Norconsult Sverige.

- Det största värdet för mig är att skapa relationer medarbetare från Norconsults verksamhet i andra länder. Dessutom får jag en baskunskap inom områden som jag inte arbetar med dagligen, berättar Mateusz Kruk, ingenjör på Norconsult Polen. Till exempel vad det intressant för mig som konstruktör att lära mig om högspänningskablar under vattnet, tillståndsprocessen och ruttplanering av högspänningsledningar, fortsätter Mateusz.

Rasmus Gåsemyr Tveitane, till vardags ingenjör på Norconsult Norge, är övertygad om att ha kommer att ha störst nytta av den professionella utveckling han fått genom programmet.

- Jag har lärt mig mycket om kraftöverföring från olika perspektiv och i olika länder, och hur jag kan använda denna kunskap i mitt arbete på Norconsult, berättar Rasmus. GEP har gjort mig mer rustad att arbeta med transmission och distribution på en internationell marknad och har varit en möjlighet för mig att växa som ingenjör och som person, fortsätter Rasmus.

20% av tiden i programmet ägnar deltagarna åt intern utbildning och nätverkande övrig tid arbetar deltagarna i faktiska konsultprojekt där de får möjlighet att praktisera sina färdigheter. Ansökningsperioden för nästa traineeprogram kommer starta i slutet av februari under namnet Norconsult Engineer Program, där får 16 nya ingenjörer chansen att göra skillnad i energibranschen.