Copyright: NCC

Norconsult projekterar kraftverk utan ritningar

Rengårds kraftverk i Skellefteå har producerat el sedan 1970-talet och nu bygger Skellefteå Kraft ut. Det blir ett av de större nya vattenkraftsprojekten i Sverige på 25 år där Norconsult är både projektör och teknisk rådgivare.

Drygt två tredjedelar av Skellefteå Krafts elenergi kommer från någon av vattenkrafts-anläggningarna i närheten av Skellefteå. För att stå rustade för framtidens behov av förnybar energi bygger företaget nu ut Rengårds kraftverk. Det handlar om ytterligare ett aggregat som kommer att ge en ökad effekt på ca 30 megawatt. Nästan en fördubbling av nuvarande kapacitet. Norconsult är både projektör och teknisk rådgivare i ett samverkansprojekt tillsammans med NCC och Andritz.

- Det är naturligtvis väldigt roligt att få förtroendet att projektera ett helt nytt kraftverk, säger Jonas Björnström, teamchef för Generator & Turbinteknik på Norconsult. Dessutom är det faktiskt det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling, fortsätter han.

- Jag skulle ogärna driva ett projekt av den här digniteten utan BIM och samordningsmodell. Alla får en gemensam bild av anläggningen vilket innebär minimering av felaktigheter i projekterings- och produktionsfasen, säger Christina Svensson, projektledare Skellefteå Kraft.

Första etappen med mark- och bergarbeten påbörjas under våren 2021 och den nya anläggningen beräknas kunna tas i drift under slutet av 2023.