Foto: Unsplash

Norconsult banar väg för cirkulära energisystem i nytt kraftledningsuppdrag

Norconsult har på uppdrag av Svenska Kraftnät fått i uppgift att projektera ledningsåtgärder i samband med att den nya stamnätsstation FT14 Hageskruv byggs. Projektets övergripande syfte är att kunna ansluta mer vindkraft i centrala Småland, vilket hjälper Sverige att nå målet om ett fossilfritt energisystem 2040.

I Uppvidinge kommun, fyra kilometer sydost om samhället Sävsjöström, planeras den nya 400 kV stamnätsstationen Hageskruv. Stationen kommer att anslutas till befintlig ledning FL1 S4-5 Ekhyddan – Avesta, där Norconsult anlitats för att projektera nödvändiga ledningsåtgärder. När projektet är klart kommer redan planerad och framtida vindkraft att kunna anslutas till den nya 400/130 kV transformatorn.

- Hageskruv blir en viktig knytpunkt för att ansluta förnybar produktion i södra Sverige, säger Irini Gionis, uppdragledare på Norconsult. Vi kan inte enbart förlita oss på att vattenkraften i norr ska transporteras längs hela landet, utan måste komplettera med lokal produktion där efterfrågan är som störst. Ju mer förnybar produktion vi kan ansluta i elområde tre och fyra desto bättre, fortsätter hon.

Norconsult kommer att ansvara för en helhetsleverans med projektering, konstruktion, markundersökningar, framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör.

Under sommaren 2020 har Norconsult fått tre omfattande ledningsåtgärdsuppdrag för Svenska kraftnät, där kapacitetshöjningarna som projekten medför lägger grunden för anslutning av ytterligare sol och vindkraft.

- Norconsult ska tydligt bidra till omställningen mot ett cirkulärt energisystem. Det ligger högst upp på vår strategiska agenda för sektionen, säger Johan Jalvemo, sektionschef för Transmission & Distribution.